Ledig præstestilling

En tidsbegrænset halvtidsstilling som sognepræst ved smukke Sct. Marie Kirke er ledig til besættelse. Stillingen er efter biskoppens ønske begrænset til 3 år, men med eventuel mulighed for forlængelse. Har dette interesse, kontakt da gerne biskop Marianne Christiansen. 

Den halve stillingen er en halv ud af to en halv danske præster foruden den tyske præst. Arbejdet fordeles i forhold til ansættelsesgraden, dvs. 1/5, altså gudstjeneste hver 5. søndag, begravelsesvagt hver 5 uge (ca. 2 handlinger / uge), et hold minikonfirmander sådan cirka.

Sognet er præget af en god og stabil kirkegang uden dog at have nogen dominerende kirkelig retning. Menighedsrådet er stillet op på fire lister, en tysk, en grundtvigsk, en fælleskirkelig og en socialdemokratisk liste, men søger i det store og hele efter enighed i gensidig respekt.

Sct. Marie Kirke er velsignet med et rigt musikliv, ligesom der fra kirken udgår en vifte af forskellige aktiviteter. Der er ansat en kirke- og kulturmedarbejder, som primært tager sig af børnearbejdet, og på kirkens kalender kan der findes arrangementer fra babysalmesang og orgelclub til studiekreds og kristendomskursus. 

Til stillingen søges en rummelig præst, som brænder for at forkynde evangeliet med en gedigen teologisk klangbund.

Eventuelle spørgsmål må rettes til menighedsrådsformand Ejler Skjerning 23 30 94 91

Der er ikke tjenestebolig til stillingen.

 

Stiftets Embedsbeskrivelse:

En stilling som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Sankt Marie Pastorat i Haderslev Stift skal besættes for en ca. 3- årig periode. Ansættelsen sker for perioden 15. december 2018 – 31. juli 2021 (begge dage inklusive), hvorefter ansættelsen ophører uden varsel.

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Aflønning vil ske med en kvote 50% af fuldtidsbeskæftigelse.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100  Haderslev (mrk. ansøgning), E-mail: kmhad@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.