Kirketjener til Sct. Marie Kirke, Sønderborg.

 

En stilling som kirketjener ved Sct. Marie Kirke er ledig til besættelse pr. 01.04.2023 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Sct. Marie Kirke er en bykirke placeret midt i det historisk forankrede Sønderborg med et godt kirkeliv og mange arrangementer og koncerter. Derfor søger vi en medarbejder, der er i besiddelse af overblik og selvstændighed med god forståelse for kirkens arbejde.

 

Se mere om kirkens aktiviteter, personale og historie på hjemmesiden: www.sctmarie.dk.

 

Kirketjenerens hovedopgaver er bl.a. følgende:

 

-                     Kirketjeneste

                        Praktisk medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer

 

-                     Rengøring

                          Daglig rengøring og vedligeholdelse af kirken. Desuden rengøring af kapel og menighedshus.

-                     Værts-/værtindefunktion

                                            Opsyn i kirkens åbningstid

-                                          Klargøring og efterfølgende oprydning i forbindelse med aktiviteteri kirken

 

-                     Pedelfunktion

                                            Tilsyn med og pasning af kirkens bygninger og kirkens inventar, herunder vedligehold og mindre reparationer.

 

Vi ønsker, at du som vores kirketjener:

 

-                     kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og identificerer os med den danske folkekirkes værdisæt.

 

-                     er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende

 

-                     har overblik og kan tilrettelægge din arbejdsdag

 

-                     kan arbejde selvstændigt, men har lyst og evne til at samarbejde med vores andre kirketjenere, kirkens præster, kirkens øvrige medarbejdere og menighedsrådet                

 

-                     har øje for rengøringsbehov og -standard

 

-                     er arbejdsom med praktisk sans og hænderne skruet rigtigt på

 

-                     har teknisk snilde og kan løse mindre opgaver på vores tekniske udstyr

 

-                     er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde og at arbejdsmængden varierer hen over året.

 

-                     er ansvarsbevidst og fleksibel

 

Vi kan tilbyde vores kirketjener:

 

-                     et spændende job med mange forskelligartede opgaver

 

-                     et godt fællesskab med engagerede og dygtige kolleger i en hyggelig og uformel atmosfære

 

 

Stillingen indeholder skiftende arbejdstider og du skal påregne arbejde på søn- og helligdage og i aftentimer. Kirketjenerne supplerer hinanden og afløser hinanden under ferie og fridage.

 

Stillingen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Se nærmere på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Lønnen aftales inde for intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. årligt. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner). Dertil er der et årligt rådighedstillæg på 26.729,16 kr. (nutidskroner) samt OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der er prøvetid på 3 måneder og der indhentes børneattest. Har man ikke tidligere gennemført den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere, er det en betingelse, at den gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens begyndelse.

 

Ansøgning med relevante bilag stiles til menighedsrådet og sendes til Sct. Marie Kirke, Østergade

1, 6400 Sønderborg eller på mail til 8988fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest onsdag, den 10.03.2021, kl. 12.00. Ansøgningen mærkes “kirketjener” i mailens emnefelt.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Kontaktperson for Menighedsrådet, Mads Jakob Jakobsen på tlf. 4024 3026 eller på mail: mjj@km.dk

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 11.