Begravelse / Bisættelse

Tiden før og efter et dødsfald er ofte en tung periode med mange store og små beslutninger. Der er naturligvis altid mulighed for at få en samtale med en præst, både før og efter. I forhold til de mere praktiske ting anbefaler vi at tage kontakt til en bedemand, som vil formidle den videre kontakt til både Kirke og Kirkegård. Bedemanden vil spørge om afdødes ønske i forhold til at blive kistebegravet, kremeret eller overdraget til forskning. Der skal også tages stilling til, om handlingen skal foregå med eller uden præstelig medvirken. I forhold til dette er det væsentlig, om afdøde er medlem af Folkekirken. Er det tilfældet skal afdøde have udtrykt direkte ønske om det, hvis der ikke skal være præstelig medvirken. Er afdøde derimod ikke medlem af Folkekirken og en kirkelig handling ønskes, koster det for leje af kapel og betjening ca. 3500 Kr. I begge tilfælde skal kordegnen kontaktes. 

Begravelse/bisættelse kan foregå fra enten Kirken eller Kapellet. Kirken har ca. 350 siddepladser og kapellet 86. Hvor handlingen ønskes placeret aftales med bedemanden, som vil sørge for kontakten til Kirketjeneren.

Udtagelse af gravsted/urnested sker i samarbejde med Graveren. Der vil altid være mulighed for en rundtur sammen med graveren, hvor han vil informere om de forskellige forhold, der gør sig gældende for de enkelte gravsteder.

Selve begravelsen eller bisættelssen forløber grundlæggende efter de for Folkekirken gældende forskrifter.