Konfirmation betyder bekræftelse, bekræftelse af det ja, der lød ved dåben. Samtidig er konfirmationen også en kirklig markering af overgangen fra barn til ung.

Konfirmationsforberedelse er en forudsætning for at blive konfirmeret. Forberedelsen er typisk placeret i 7. klassetrin i stedet for religionsundervisningen. Den enkelte skole aftaler i samarbejde med præsten, hvornår konfirmandundervisningen kan finde sted, og eleverne vil i begyndelsen af skoleåret blive indbudt til dette. For hvert hold fastlægges en dato, hvor konfirmationen finder sted ifølge nedenstående skema.

Ønskes anden præst til enten forberedelse eller konfirmation end den, der tilbydes gennem skolen, kontakt da pågældende præst.

Konfirmationer i Sct. Marie Sogn

Almene klasser fra Humlehøjskolen konfirmeres Store Bededag.

Idrætsklasser fra Humlehøjskolen konfirmeres ved Mads Jakob Jakobsen 1. søndag i maj

7.A fra Dybbøl skole konfirmeres ved Anders Raahauge anden lørdag efter påske (se også Dybbøl Kirke) (fra 2021 er konfirmationen af pågældende klasse flyttet til 2. lørdag efter påske)

 

Se også i kalenderen