Menighedsrådet medlemmer

Menighedsrådets medlemmer
 

 

Formand for Menighedsrådet
Ejler Skjerning

Skolebakken 20

6430 Norborg

2330 9491

E mail fam.skjerning@hotmail.dk


 

Næstformand for menighedsrådet og kontaktperson

Sognepræst Mads Jakob Jakobsen 

4026 3026

E mail mjj@km.dk
 

Kirkeværge
Bert Glöckner
 

 

Lis Augustenborg
Rosengade 14 A
6400. Sønderborg
Tlf.: 29720940

Mail:Lisaugustenborg@me.com

 

Jens Schultz-Hansen
Asylvej 7, 1.
tlf.74 42 08 09
E-mail: jsh1@mail.dk

 

Kasserer
Rolf Chr.Weber
Lysvang 18.
tlf.74 43 71 39
E-mail: rolf.weber@mail.dk

Vera Nødskov
Alsgade 15,1
24 49 35 06
vera@noedskov.dk

  

Lars Larsen Juhl
Æblehegnet 14
30 53 82 50
larsjuhl@hotmail.com

 

Birgitte Venø
Kongevej 50B, 1 tv
tlf. 74 42 35 13
E-mail: b.veno@ofir.dk

Gisela W. Mezghani
Nedervej 28, 6430 Nordborg
tlf. 74 42 72 55
E-mail: mezghani@apoteket.dk

Irene Schmidt 

Søren Hoppe

Jes Nissen
Aprilvej 4
jettejes@bbsyd.dk

 

 

Præsterne ved kirken (er fødte medlemmer af menighedsrådet)

Anders Raahauge

Mads Jakob Thorlund Jakobsen

Hauke Wattenberg

vakant præstestilling

Medlem uden stemmeret

Medarbejderrepræsentant John Jensen


Valgte på valgforsamlingen den 15.9.20

til Menighedsrådet i Sct. Marie sogn. 
Konstituerinede menighedrådsmøde den 26. november 2020

(alfabetisk rækkefølge)

Bert Glöcker

Birgitte Venø

Ejler Skjerning

Gisela Weber Mezghani

Irene Anni Liselotte Schmidt

Jens Schultz-Hansen

Jes Nissen

Lars Larsen Juhl

Lis Augustenborg

Rolf Christian Weber

Søren Balzer Hoppe

Vera Christine Nødskov

 

Valgte stedfortrædere.

Hanne Birgit Nordstrøm

Anne Steenfeldt

Lis Lissner

Renate Weber-Ehlers

Ebbe Lintrup