Motetkoret

Sct. Marie kirkes Motetkor er siden 2021 ledet af kirkens organist, Julian Mallek. Motetkoret blev dannet i 1979 af kirkens daværende organist, Helge Granum. 

I koret findes repræsentanter fra et bredt udsnit af befolkningen, i det koret består af voksne, rutinerede korsangere, men også af unge sangere, der for første gang stifter bekendtskab med klassisk kormusik på højt niveau. Derudover er koret blandet af nodestærke amatører og professionelle musikere. Alle deler glæden ved musikken og har samme ønske om hele tiden at blive et dygtigere koncertkor. Motetkoret tæller ca. 35 sangere.

Koret øver hver onsdag i kirkens Menighedshus på Østergade 1 i Sønderborg fra kl. 19.30-21.30.

Har du lyst til at synge med?  Alle der har lyst til at synge med i koret, er velkommen til en optagelsesprøve. Ved optagelsesprøven skal man synge en sang/salme og derefter følger en lille prima vista-prøve (nodelæsning).

Kontakt dirigent, Julian Mallek, for nærmere aftale.