Menighedshus

Menighedshuset, Østergade 1


Menighedshuset med navnet Bethesda er Sct.Marie sogns "sognegård", hvor de fleste møder og aktiviteter finder sted.
Det er en stor, statelig og lidt kringlet bygning fra 1910, med et hav af kroge, afsnit, rum og lokaler af forskellig art. Mest dominerende er den store kirkesal, som bl.a bruges til gudstjenester og større kirkelige arrangementer, hvor der kan dækkes op til omkring 80 personer.

Omkring Kirkesalen findes de forskellige kontorer. Først og fremmest kirkekontoret og regnskabskontoret parterre med tilhørende kopirum. 

4 køkkener og ikke mindre end 9 toiletter. Man havde tænkt over det, da man byggede!

Menighedshuset arkitektur er typisk for tiden i det okkuperede Sønderjylland. Med Mansardtaget, bæverhaleteglet og den dobbelte gavlkontruktion ud mod gaden adskiller byggestilen sig klart fra den danske byggeskik fra tiden. Det samme gør sig gældende for en lang række huse ned ad kongevejen, og på den måde er bygningen med til at fortælle Sønderborgs historie

Menighedshuset, Østergade 1


Menighedshuset med navnet Bethesda er Sct.Marie sogns "sognegård", hvor de fleste møder og aktiviteter finder sted.
Det er en stor, statelig og lidt kringlet bygning fra 1910, med et hav af kroge, afsnit, rum og lokaler af forskellig art. Mest dominerende er den store kirkesal, som bl.a bruges til gudstjenester og større kirkelige arrangementer, hvor der kan dækkes op til omkring 80 personer.

Omkring Kirkesalen findes de forskellige kontorer. Først og fremmest kirkekontoret og regnskabskontoret parterre med tilhørende kopirum. 


I stueetagen findes Karnapstuen og bestyrerens kontor, på førstesal præstekontorer, Kirke- og kulturmedarbejderens kontor og ikke mindst lillesalen, som bruges til konfirmandundervisning, menighedsrådsmøder og mindre arrangementer. Allerøverst findes tulipanstuen eller organistkontoret og den store lejlighed.

Imellem alle disse rum gemmer en herlighed af arkiver sig, rum, der aldrig bliver benyttet,

4 køkkener og ikke mindre end 9 toiletter. Man havde tænkt over det, da man byggede!

Menighedshuset arkitektur er typisk for tiden i det okkuperede Sønderjylland. Med Mansardtaget, bæverhaleteglet og den dobbelte gavlkontruktion ud mod gaden adskiller byggestilen sig klart fra den danske byggeskik fra tiden. Det samme gør sig gældende for en lang række huse ned ad kongevejen, og på den måde er bygningen med til at fortælle Sønderborgs historie

Menighedshuset ligger 10 minutters gang fra kirken, for langt for de fleste at gå, men placeringen var ikke vilkårlig. Man forventede at skabe et nyt bycentrum i krydset Østergade / Kongevejen med de fire statelige bygninger: Domhuset, Statsskolen, Landsbanken og endelig Menighedshuset. Derudover var Christianskirken endnu langt fra på tegnebrættet, og man ønskede med denne placering også at give kirkeligt nærvær for den østlige del af sognet. Man kan så spekulere over, om disse forhold stadig er aktuelle. 

Henvendelse kan ske til bestyreren, tlf. 24 91 30 07 eller e-mail: ehj@sctmarie.dk