Kirke-Taxa/Kirkebil


I forbindelse med gudstjenester m.m. er det muligt at gøre brug af gratis kirke-taxa.
Henvendelse herom skal ske til kirketjener
tlf. 74 43 29 41 eller e-mail: kirketjener@sctmarie.dk

 

Denne services gælder dog kun for sognet egne beboere, sognebåndsløsere fra tilstødende sogne samt beboere på Sct. Jørgens Hospital.