Menighedsråd

Et menighedsråd består af folkevalgte personer og kirkens præster. De folkevalgte vælges efter samme principper som ved et kommunalvalg.

Ved Sct. Marie Sogn består menighedsrådet af 12 folkevalgte personer og kirkens præster.
Menighedsrådets virke sker gennem afholdelse af møder.

Menighedsrådsmøderne  er offentlig tilgængelige, og afholdes første torsdag i hver måned - normalt i Menighedshuset, Østergade 1.

Det bekendtgøres herved for menigheden, at møde torsdag den 2. maj 2024 af flyttet: 

Ny dato for afholdelse af menighedsrådsmøde er onsdag den 8. maj 2024.


Udvalg
Til at forestå sit arbejde, har menighedsrådet etableret en række udvalg:

Kirkeudvalg
Boligudvalg
Kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Festudvalg
Valgbestyrelse
De enkelte udvalg holder som minimum et møde hvert kvartal.