Dåb

Døbt kan man nå at blive hele livet, men det typiske er barnedåben i alderen 0 – 6 mdr. Er personen, som ønskes døbt, ældre end dette, kontakt da præsten.

Når barnet er født, er der en række ting, der skal gøres:

Navngivning

Navngivningen foregår i Sønderjylland på kommunen eller Borger.dk. Navngivning skal ske før dåben og senest før barnet fylder 6 mdr.

Anmeldelse af dåb

Dåben finder typisk sted ved søndagens højmesser, se gerne på listen over gudstjenester, desuden holdes vi 4 decideret dåbsgudstjenester om lørdagen hvert år (se kalenderen).
Når I har fundet en dato, som kunne passe jer,  kan I udfylde denne formaular, vi vil efterfølgende kontakte jer.

Vi ønsker dåb af vores barn i Sct. Marie Kirke.

I kan også vælge at kontakter I kirkekontoret og anmelder jeres ønske om dåb dertil. Kordegnen vil bede om barnets CPR-nummer (må ikke sendes i en mail), navn og forældres kontaktoplysninger og i øvrigt give en overordnet vejledning om dåben.

Faddere

Ved dåb skal der altid være mindst to, maks. fem faddere, som alle skal være over konfirmationsalder og være døbte i Folkekirken eller et andet luthersk trossamfund. Forældre kan være faddere, men i dette tilfælde skal der være mindst to andre. Faddernes navne og adresser skal sendes til kirkekontoret og gerne med en anmærkning af, hvem som bærer barnet (en af forældrene eller fadderne).

Gudmor/gudfar.
En gudmor eller gudfar kan man kalde den person, som bærer barnet til dåben, hvis det er en af fadderne. Det er lige så almindeligt, at en af forældrene bærer deres barn til dåben.

Indsend navne og adresser på fadderne til kirkekontoret HER

Samtale med præsten

Dåben er en af kirkens sakramenter, og det er derfor nødvendigt at tale med en præst, før dåben kan finde sted. Ved samtalen vil gudstjenestens og dåbens forløb blive gennemgået, så det kan blive så god en oplevelse som muligt for alle. Når dåbsdatoen er fastlagt, kontakt da venligst præsten for at indgå en aftale omkring dåbssamtalen.

Dåben

Selve dåben foregår i Kirken eller Menighedshuset, og følger de for Folkekirken gældende forskrifter om dåb.

Er der tvivl om noget, så kontakt endelig kirkekontoret eller præsten, og vi vil forsøge at besvare så fyldestgørende som muligt.