Babysalmesang er et gratis musikalsk tilbud til forældre og deres børn fra 2 mdr. og op til kravlealderen. En pause midt i hverdagen - en tid med sang/musik, nærvær, ro og samvær med andre forældre og babyer. (Fra kravlealderen er det tilbud om at være med i legestuen - se her)

Her vil vi synge kendte salmer, som understøttes af fagter eller rekvisitter såsom sæbebobler, stor vifte, tørklæde, rasleting, stjerneuro, faldskærm osv. Herigennem vil du kunne opleve dit barns nysgerrige blikke på det, som foregår. Det kræver ikke den store sangkunst at være med, og vi vil kun synge første vers af de forskellige salmer - fx. "I østen stiger solen op", "Nu titte til hinanden", "Se nu stiger solen", "Ingen er så tryg i fare" og "Du som har tændt millioner af stjerner". Selve sangforløbet varer omkring 30. minutter, hvorefter der vil være god tid til at give barnet mad og ellers snakke sammen og få en forfriskning.
Holdet ledes af kirke- og kulturmedarbejderen.