Babysalmesang er et gratis musikalsk tilbud til forældre og deres børn fra 2 mdr. og op til kravlealderen. (Fra kravlealderen er det tilbud om at være med i legestuen - se her)
Her vil vi synge kendte salmer, som understøttes af fagter eller rekvisitter såsom sæbebobler, stor vifte, tørklæde, rasleting, stjerneuro, faldskærm osv. Herigennem vil du kunne opleve dit barns nysgerrige blikke på det, som foregår. Det kræver ikke den store sangkunst at være med, og vi vil kun synge første vers af de forskellige salmer - fx. "I østen stiger solen op", "Nu titte til hinanden", "Se nu stiger solen", "Ingen er så tryg i fare" og "Du som har tændt millioner af stjerner". Selve sangforløbet varer omkring 30. minutter, hvorefter der vil være god tid til at give barnet mad og ellers snakke sammen. Holdet ledes af kirke- og kulturmedarbejder, Rebekka Krüger. Hun er pt på barselsorlov næste holder starter derfor først efter sommerferien. 

 

NÆSTE HOLD
Begynder efter sommerferien 2021.

 i Kirksalen i Menighedshuset, Østergade 1 - og foregår over 8 onsdage minus uge 42.
Datoerne  kommer senere, se i kalenderen til højre. 
Holdet ledes af kirke- og kulturmedarbejder Rebekka Krüger. 

TILMELDING - KLIK HER

 

Yderligere information fås ved:
Kirkekontoret: kirkekontor@sctmarie.dk